نما چک

  • با استفاده از خدمت «نما چک» مشتریان حقوقی بانک اقتصادنوین میتوانند با دریافت نام کاربری و رمز عبور از یکی از شعب بانک، چک های صادره/دریافتی خود را، بدون نیاز به تایید تمام امضاداران در سامانه صیاد ثبت/ تائید کنند.

حق انتشار اطلاعات برای بانک‌اقتصادنوین محفوظ است.